Aanpak

1

Logopediepraktijk Logo-M te Averbode - Marie Vos
Intake

Je neemt telefonisch of via het contactformulier contact op. We plannen samen een eerste intakegesprek. Een ouder of naast familielid dient steeds aanwezig te zijn tijdens het intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag, de praktische werking en de nodige informatie rond terugbetaling.

2

Logopediepraktijk Logo-M te Averbode - Marie Vos
Onderzoek en oudergesprek

Eenmaal er een persoonlijk dossier aangemaakt is start de onderzoeksfase. De duur van het onderzoek hangt af van de problematiek. De onderzoeksgegevens en testresultaten worden uitgewerkt en met de ouders of naaste familieleden besproken. De specifieke logopedische doelstellingen worden samen bepaald. Er wordt beslist of logopedische therapie al dan niet noodzakelijk is voor de cliënt. Ook de mogelijkheden in verband met terugbetaling worden besproken

3

Logopediepraktijk Logo-M te Averbode - Marie Vos
Terugbetaling

De nodige voorschriften, extra documentatie en het aanvangsbilan worden gebundeld in een dossier voor de mutualiteit. Dit dossier wordt ingediend bij jouw mutualiteit.

4

Logopediepraktijk Logo-M te Averbode - Marie Vos
Therapie

De therapie start met het gezamenlijk bepalen van de korte en lange termijn doelen. De nodige instanties worden gecontacteerd zodat er een transparante en optimale samenwerking mogelijk is.

Tarieven

Ik ben een geconventioneerde logopediste. Dit wil zeggen dat ik vaste honoraria hanteer voor de logopedische onderzoeks- en behandelingssessies. Deze worden ons opgelegd door het RIZIV. Om terugbetaling te verkrijgen dient er een aanvangsbilan opgestuurd te worden naar jouw mutualiteit. De adviserende geneesheer bepaalt op basis van de resultaten van het bilan of je recht hebt op terugbetaling. Indien er een goedkeuring gegeven wordt krijg je een tegemoetkoming van 75%.

Logopediepraktijk Logo-M te Averbode - Marie Vos
Aanvangsbilan

30 minuten (max. 5)

Tarief:€ 32,20
Terugbetaling:€ 24,70
Remgeld:€ 7,50
Logopediepraktijk Logo-M te Averbode - Marie Vos
Evolutiebilan

30 minuten

Tarief:€ 45,90
Terugbetaling:€ 34,90
Remgeld:€ 11,00
Logopediepraktijk Logo-M te Averbode - Marie Vos
Therapiesessie

30 minuten

Tarief:€ 23,60
Terugbetaling:€ 18,10
Remgeld:€ 5,50
Logopediepraktijk Logo-M te Averbode - Marie Vos
Therapiesessie

60 minuten

Tarief:€47,40
Terugbetaling:€ 36,40
Remgeld:€ 11,00

Voor logopedische onderzoeks- en behandelingssessies die buiten de verplichte verzekering vallen zijn er andere financiële tegemoetkomingen mogelijk. Deze variëren van mutualiteit tot mutualiteit.

Wil je een afspraak maken of heb je meer informatie nodig?