Aanbod

Logopediepraktijk Logo-M te Averbode - Marie Vos
Oro-myofunctionele therapie

Afwijkende mondgewoonten zoals mondademen, duimzuigen, foutief slikken,… kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de kaak- en gebitsstructuren. Afwijkend mondgedrag kan eveneens leiden tot articulatieproblemen.

 

Deze foutieve mondgewoonten kunnen ertoe leiden dat een orthodontische behandeling noodzakelijk wordt. Myofunctionele therapie zorgt ervoor dat er correcte gewoonten aangeleerd worden en verandert de functie van de spieren zodat de kans op blijvend succes na een orthodontische behandeling vergroot wordt.

 

Je kan bij mij terecht voor onderzoek, advies, begeleiding en behandeling van OMFT.

Logopediepraktijk Logo-M te Averbode - Marie Vos
Spraak- en/of taalproblemen

Articulatieproblemen

Kinderen kunnen soms moeilijkheden hebben met de articulatie van bepaalde klanken en het gebruik van deze klanken bij het vormen van woorden. Wanneer ze tijdens de productie klanken gaan vervormen, weglaten of vervangen door andere klanken spreken we van een fonetische articulatieprobleem. Andere kinderen kunnen een bepaalde spraakklank wel correct produceren maar kunnen deze klanken moeilijk gebruiken bij het vormen van woorden. In dit geval spreken we van een fonologisch articulatieprobleem.

 

Taalproblemen

Bij sommige kinderen komt de taalontwikkeling traag op gang. In dit geval spreken we van een vertraagde taalontwikkeling of taalprobleem. Mits de nodige ondersteuning, begeleiding en therapie kunnen de meeste kinderen deze achterstand wegwerken. Andere kinderen begrijpen of hanteren de taal foutief. We spreken van een taalstoornis of ontwikkelingsdysfasie indien de taal zowel vertraagd als verstoord ontwikkelt in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Je kan bij mij terecht voor onderzoek, advies, ondersteuning, begeleiding en behandeling van articulatie- en taalproblemen:

 • Fonetisch articulatieprobleem
 • Fonologisch articulatieprobleem
 • Taalstimulatie
 • Specifieke taaltherapie
Logopediepraktijk Logo-M te Averbode - Marie Vos
Leerproblemen

Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden met lezen, schrijven en/of rekenen. Soms gaat dit over een achterstand die met voldoende ondersteuning en remediëring ingehaald kan worden. We spreken dan van een leerprobleem.

 

In andere gevallen kunnen deze problemen echter zeer hardnekkig zijn ondanks intensieve begeleiding en therapie. In dit geval spreken we van een echte leerstoornis.

 

Je kan bij mij terecht voor onderzoek, advies, ondersteuning, begeleiding en therapie voor:

 • Leesproblemen – Dyslexie
 • Schrijfproblemen – Dysorthografie
 • Rekenproblemen - Dyscalculie
Logopediepraktijk Logo-M te Averbode - Marie Vos
Typ10

Typ10 leert kinderen op een speelse manier blind en foutloos typen zonder tijdsdruk. Deze methode is geschikt voor elk kind vanaf 9 jaar. Ook voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen is deze methode uiterst geschikt.

Deze methode bestaat uit 10 lessen waarin je persoonlijke begeleiding krijgt. Alle leerkanalen worden gelijktijdig aangesproken. We werken met kleuren, prenten, versjes, verhaaltjes, invuloefeningen, denkoefeningen en spelletjes. We automatiseren eerst de letters en letterposities om daarna deze kennis om te zetten in motorische handelingen.

 

Bij elke les horen er opdrachten en huiswerk. Er wordt eveneens gebruik gemaakt van Typ10-Online voor een goede opvolging.

 

Wil jij jouw kind graag inschrijven voor de volgende reeks Typ10? Schrijf je dan nu in!

Logopediepraktijk Logo-M te Averbode - Marie Vos
Stemproblemen

Stemproblemen en stemstoornissen kunnen voorkomen bij jong en oud. Deze problemen kunnen zowel een functionele als een organische oorzaak hebben. Verkeerd stemgebruik kan leiden tot organisch letsel. Veelvoorkomende klachten zijn: kortademigheid, stemvermoeidheid, heesheid, stemverlies, pijn in de keel, stembreuken, stemtrillingen,…

 

Stemstoornisssen:

 • Stembandpoliep
 • Stembandknobbels (noduli)
 • Stembandverlamming
 • Laryngectomie (stembandtumor)

 

Je kan bij mij terecht voor onderzoek, advies en behandeling van stemproblemen.

Logopediepraktijk Logo-M te Averbode - Marie Vos
Verworven neurogene communicatiestoornissen

Volwassenen kunnen na een hersenletsel problemen ervaren met het begrijpen en/of het produceren van taal. We spreken dan van afasie. Bijkomende problemen kunnen problemen met het geheugen, schrijven en lezen zijn.

 

Een verworven spraakstoornis kan voorkomen bij volwassenen na hersenletsel of neurodegeneratieve aandoeningen (ALS, MS, Parkinson,…). Bij deze patiënten is de articulatie vaak slap en ondervindt men problemen met de stem en intonatie. In dit geval spreken we van dysartrie. Wanneer er een probleem optreedt in de coördinatie van het aansturen van de spreekspieren spreken we van dyspraxie.

Wil je een afspraak maken of heb je meer informatie nodig?